Välkommen till familjen Lundström

 

Gryta-Säva 19 heter även Sävabacke och ligger på norra sidan av 55:an.
Fram till 1963 låg där en festplats med dansbana och allt. Platsen är även känd för att sägen säger att korvgubben blev ihjälslagen och efter detta så lade man ned denna verksamheten. 17 år efter nedläggningen så uppfördes nuvarande fastigheter på platsen med adress Gryta-Säva 19 och 18.

Vilka bor nu på Gryta-Säva 19, 749 63 Örsundsbro?
Tel. 018-360244

Kent Lundström

 

Ann Bruce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder på vårt hus

Hus i Säva, Örsundsbro, Uppsala

 

 Copyright © 2005-2006 Last updated October 23, 2008